CLEARPAY & KLARNA

FREE DELIVERY OVER £50 UK | OVER £100 WORLDWIDE

CLEARPAY & KLARNA
FREE DELIVERY OVER £50 UK | OVER £100 WORLDWIDE

Servicevoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Kultkid. Op de hele site verwijzen de termen wij, ons en onze naar Kultkid. Kultkid biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.here. 

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze Service en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (Servicevoorwaarden, Voorwaarden), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.ntent.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze

Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN


Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN

INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)


Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE


We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - KORTINGSCODES

Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.
Per bestelling kan slechts één kortingscode of online aanbieding worden gebruikt.We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling te annuleren of promoties in te trekken/verlengen.

HOOFDSTUK 8 - OPTIONELE GEREEDSCHAP


We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben en geen controle of input hebben.

U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools zoals ze zijn en zoals beschikbaar zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.ols.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 9 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 10 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN


Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 11 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Klik hieronder om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 12 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN


Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 13 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 14 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de service te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Kultkid, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enige andere verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 15 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Kultkid en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 16 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 17 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 18 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opsteller.

 

SECTIE 19 -ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SMS/MMS MOBIEL BERICHT MARKETING PROGRAMMA

KULTKID (hierna, Wij, Ons, Onze) biedt een programma voor mobiele berichten (het Programma), waarmee u akkoord gaat te gebruiken en waaraan u deelneemt in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden voor mobiele berichten enons and Privacybeleid (de overeenkomst). Door u aan te melden voor of deel te nemen aan een van onze programma's, accepteert u en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw instemming om eventuele geschillen met ons op te lossen door middel van bindende, individuele arbitrage, zoals beschreven in de sectie Geschillenbeslechting onderstaand. Deze Overeenkomst is beperkt tot het Programma en is niet bedoeld om andere Algemene voorwaarden of Privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en Ons in andere contexten kunnen regelen.xts.

1. Gebruiker opt-in: het programma stelt gebruikers in staat om mobiele sms/mms-berichten te ontvangen door zich positief in te schrijven voor het programma, zoals via online of op een applicatie gebaseerde inschrijvingsformulieren. Ongeacht de opt-in-methode die u hebt gebruikt om deel te nemen aan het Programma, gaat u ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het Programma. Door deel te nemen aan het Programma stemt u ermee in om automatisch gekozen of vooraf opgenomen mobiele marketingberichten te ontvangen op het telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw aanmelding, en u begrijpt dat toestemming niet vereist is om enige aankoop bij Ons te doen. Hoewel u ermee instemt berichten te ontvangen die zijn verzonden met een autodialer, mag het voorgaande niet worden geïnterpreteerd als de suggestie of impliciete dat een of al onze mobiele berichten worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiessysteem (ATDS of autodialer). Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. De frequentie van berichten varieert.ies.

2. Opt-out gebruiker: als u niet wilt blijven deelnemen aan het programma of niet langer akkoord gaat met deze overeenkomst, stemt u ermee in om STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT te antwoorden op elk mobiel bericht van Ons om u af te melden van het Programma. Mogelijk ontvangt u een extra mobiel bericht ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke methoden zijn om u af te melden. U erkent dat ons sms-platform mogelijk niet herkent en reageert op afmeldingsverzoeken die de trefwoordopdrachten STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT wijzigen, wijzigen of wijzigen, zoals het gebruik van verschillende spellingen of de toevoeging van andere woorden of woordgroepen aan de opdracht, en ga ermee akkoord dat KULTKID en zijn dienstverleners niet aansprakelijk zijn voor het niet inwilligen van dergelijke verzoeken. U begrijpt en stemt ermee in dat elke andere methode om u af te melden, inclusief maar niet beperkt tot het sms'en van andere woorden dan de hierboven uiteengezette of het mondeling verzoeken aan een van onze medewerkers om u van onze lijst te verwijderen, geen redelijk middel is om u af te melden. .

3. Programmabeschrijving: zonder de reikwijdte van het programma te beperken, kunnen gebruikers die zich aanmelden voor het programma berichten verwachten over de marketing, promotie, betaling, levering en verkoop van [Beschrijf het aanbod van goederen/diensten van het bedrijf - dit moet breed en algemeen zijn om elk type bericht te omvatten dat u kunt verzenden. Berichten buiten dit bereik zijn mogelijk niet toegestaan onder de TCPA]. Berichten kunnen betalingsherinneringen bevatten.

4. Kosten en frequentie: er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn. U stemt ermee in om naar Ons goeddunken periodiek berichten te ontvangen. De frequentie van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse berichten varieert. Het Programma omvat terugkerende mobiele berichten en er kunnen periodiek aanvullende mobiele berichten worden verzonden op basis van uw interactie met Ons.

5. Ondersteuningsinstructies: sms voor ondersteuning met betrekking tot het programma HELP naar het nummer waarvan u berichten hebt ontvangen of stuur een e-mail naar s.shah@kultkid.com. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit e-mailadres geen acceptabele methode is om u af te melden voor het programma. Opt-outs moeten worden ingediend in overeenstemming met de hierboven beschreven procedures.e.

6. MMS-onthulling: Het programma verzendt SMS-TM's (beëindigingsberichten) als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt.

7. Onze afwijzing van garantie: het programma wordt aangeboden op een "as-is"-basis en is mogelijk niet altijd in alle gebieden beschikbaar en blijft mogelijk niet werken in het geval van product-, software-, dekkings- of andere wijzigingen die zijn aangebracht door uw draadloze netwerkaanbieder. We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen bij de ontvangst van mobiele berichten die verband houden met dit programma. De bezorging van mobiele berichten is onderhevig aan effectieve verzending door uw draadloze serviceprovider/netwerkoperator en valt buiten Onze controle. Vervoerders zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde mobiele berichten.

8. Vereisten voor deelnemers: u moet een eigen draadloos apparaat hebben, in staat zijn om berichten in twee richtingen te verzenden, een deelnemende draadloze provider gebruiken en een abonnee zijn van een draadloze service met een sms-service. Niet alle aanbieders van mobiele telefoons hebben de benodigde service om deel te nemen. Controleer de mogelijkheden van uw telefoon voor specifieke sms-instructies.

9. Leeftijdsbeperking: u mag het Platform niet gebruiken of ermee omgaan als u jonger bent dan dertien (13) jaar. Als u het Platform gebruikt of ermee omgaat en tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet u toestemming hebben van uw ouders of wettelijke voogd om dit te doen. Door het Platform te gebruiken of ermee om te gaan, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent en de toestemming van uw ouders of wettelijke voogd hebt om of betrokken zijn bij het Platform, of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied. Door het Platform te gebruiken of ermee om te gaan, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het u door de Toepasselijke Wet van uw rechtsgebied is toegestaan om het Platform te gebruiken en/of ermee om te gaan.

10. Verboden inhoud: u erkent en stemt ermee in geen verboden inhoud via het platform te verzenden. Verboden inhoud omvat: - Elke frauduleuze, lasterlijke, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkende activiteit; - Aanstootgevende inhoud, waaronder godslastering, obsceniteit, wellust, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd; - Gepirateerde computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code; - Elk product, dienst of promotie die onwettig is wanneer een dergelijk product, dienst of promotie daarvan wordt ontvangen; - Alle inhoud die betrekking heeft op en/of verwijst naar persoonlijke gezondheidsinformatie die wordt beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITEC Act); en - Alle andere inhoud die verboden is door de Toepasselijke Wet in het rechtsgebied van waaruit het bericht wordt verzonden.ent.

11. Geschillenbeslechting: in het geval dat er een geschil, claim of controverse is tussen u en ons, of tussen u en Stodge Inc. d/b/a Postscript of een andere externe serviceprovider die namens ons optreedt om de mobiele berichten binnen de reikwijdte van het programma, die voortvloeien uit of verband houden met federale of staatswettelijke claims, common law-claims, deze overeenkomst, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief de bepaling van de reikwijdte of toepasbaarheid van deze overeenkomst om te arbitreren, zal een dergelijk geschil, claim of controverse, voor zover toegestaan door de wet, worden bepaald door arbitrage in Luton, voor één arbiter. De partijen komen overeen het geschil voor te leggen aan bindende arbitrage in overeenstemming met de op dat moment geldende Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association (AAA). Tenzij hierin anders is bepaald, past de arbiter de materiële wetten van het Federale Gerechtelijk Circuit waarin de belangrijkste vestigingsplaats van KULTKID is gevestigd, toe, zonder rekening te houden met de collisieregels. Binnen tien (10) kalenderdagen nadat het arbitrageverzoek aan een partij is betekend, moeten de partijen gezamenlijk een arbiter kiezen met ten minste vijf jaar ervaring in die hoedanigheid en die kennis heeft van en ervaring heeft met het onderwerp van het geschil. Als de partijen het niet eens zijn over een arbiter binnen tien (10) kalenderdagen, kan een partij de AAA verzoeken een arbiter te benoemen, die aan dezelfde ervaringseis moet voldoen. In geval van een geschil beslist de arbiter over de uitvoerbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act (FAA). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA met betrekking tot noodmaatregelen van bescherming van toepassing zijn in plaats van een gerechtelijk bevel te vragen. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht van beroep, behalve die voorzien in sectie 10 van de FAA. Elke partij draagt haar aandeel in de vergoedingen betaald voor de arbiter en de administratie van de arbitrage; de arbiter heeft echter de bevoegdheid om een partij te gelasten alle of een deel van dergelijke vergoedingen te betalen als onderdeel van een goed gemotiveerde beslissing. De partijen komen overeen dat de arbiter de bevoegdheid heeft om advocatenhonoraria alleen toe te kennen voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de wet of het contract. De arbiter is niet bevoegd om punitieve schadevergoedingen toe te kennen en elke partij doet hierbij afstand van elk recht om punitieve schadevergoeding te vorderen of terug te vorderen met betrekking tot een geschil dat door arbitrage is opgelost. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT ELK EIGEN CLAIMS TEGEN DE ANDER UITSLUITEND IN EEN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VIA ARBITRAGE KAN INSTELLEN EN NIET ALS EIGENAARS OF KLASSIEKE LID IN ENIGE VOORGENOMEN KLASSE OF REPRESENTATIEVE ARBITRAGEPROCEDURE. Verder mag de arbiter, tenzij beide partijen schriftelijk anders overeenkomen, de vorderingen van meer dan één persoon consolideren, en mag hij op geen enkele andere manier leiding geven aan enige vorm van een vertegenwoordiger of groepsprocedure. Behalve zoals vereist door de wet, mag noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij om een wettelijk recht te beschermen of na te streven. Als een voorwaarde of bepaling van deze sectie ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in een rechtsgebied, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen enkele andere voorwaarde of bepaling van deze sectie beïnvloeden of een dergelijke voorwaarde of bepaling in een ander rechtsgebied ongeldig maken of onuitvoerbaar maken . Als een geschil om welke reden dan ook voor de rechtbank in plaats van arbitrage wordt beslecht, zien de partijen hierbij af van elk recht op een juryrechtspraak. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.ams.

12. Wet van Florida: we streven ernaar om te voldoen aan de Florida Telemarketing Act en de Florida Do Not Call Act die van toepassing zijn op inwoners van Florida. Met het oog op naleving stemt u ermee in dat we mogen aannemen dat u een inwoner van Florida bent als, op het moment van aanmelding voor het Programma, (1) uw verzendadres, zoals verstrekt, zich in Florida bevindt of (2) het netnummer voor het telefoonnummer dat wordt gebruikt om u aan te melden voor het Programma is een netnummer van Florida. U stemt ermee in dat de vereisten van de Florida Telemarketing Act en de Florida Do Not Call Act niet op u van toepassing zijn, en u zult niet beweren dat u een inwoner van Florida bent, als u niet aan een van deze criteria voldoet of, als alternatief, ons niet bevestigend schriftelijk op de hoogte stellen dat u een inwoner van Florida bent door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen. Voor zover u inwoner bent van Florida, stemt u ermee in dat mobiele berichten die door ons worden verzonden als directe reactie op mobiele berichten of verzoeken van u (inclusief maar niet beperkt tot reactie op trefwoorden, opt-in, hulp- of stopverzoeken en verzendmeldingen) vormen geen telefonisch verkoopgesprek of commercieel telefonisch verzoek voor doeleinden van Florida Statutes Sectie 501 (inclusief maar niet beperkt tot secties 501.059 en 501.616), voor zover de wet anderszins relevant en van toepassing is.ble.

13. Diversen: u garandeert en verklaart aan ons dat u over alle benodigde rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt om akkoord te gaan met deze voorwaarden en uw verplichtingen hieronder na te komen, en niets in deze overeenkomst of in de uitvoering van dergelijke verplichtingen zal u in strijd met van enig ander contract of verplichting. Het nalaten van een van de partijen om in enig opzicht enig hierin bepaald recht uit te oefenen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige verdere rechten hieronder. Als een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijft. Alle nieuwe functies, wijzigingen, updates of verbeteringen van het Programma zijn onderworpen aan deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Alle updates van deze Overeenkomst zullen aan u worden gecommuniceerd. U erkent uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te herzien en op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen. Door na dergelijke wijzigingen deel te blijven nemen aan het Programma, accepteert u deze Overeenkomst, zoals gewijzigd.

SECTIE 20 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland.

SECTIE 21 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN


U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 22 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op: contact@kultkid.com 
>
x